Disclaimer

Informatie 
De informatie en tools op deze website hebben een louter informatieve waarde. We nemen redelijke maatregelen om de kwaliteit van de informatie en tools op deze website te bewaken, onder andere door ze op regelmatige tijdstippen bij te werken. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid of de volledigheid van enige informatie en tools op deze website, op de websites waarnaar verwezen wordt of die naar deze website verwijzen. We zijn nooit verantwoordelijk voor eventuele handelingen, beslissingen, fouten, verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van informatie en tools van deze website of websites waarnaar verwezen wordt of die naar deze website verwijzen. In geval van overmacht kan de toegang tot de website onderbroken zijn. We kunnen eveneens zelf de toegang onderbreken voor onderhoud, aanpassing of enige andere reden. We zijn niet aansprakelijk voor die eventuele onderbrekingen of de gevolgen daarvan voor de gebruiker. Wanneer we verwittigd worden van eventuele onjuistheden, zullen we zo snel mogelijk overgaan tot verbetering.

Auteursrechten
De op deze portaalwebsite weergegeven informatie, tools, gegevens en andere elementen zijn en blijven ons eigendom. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren, verspreiden, publiceren, overnemen, enz., van enige informatie, tools, gegevens of andere elementen van deze website voor ander dan louter persoonlijk of privaat gebruik, is verboden. Tenzij we daar voorafgaand en schriftelijke toestemming voor geven.

Nieuwsbrief, contact en privacy
We bieden een nieuwsbrief aan waarmee we geïnteresseerden informeren over nieuws op het gebied van verzekeringen en financiën, onze diensten en aanverwante zaken. Meldt u zich aan voor deze nieuwsbrief, dan worden uw gegevens met uw expliciete toestemming toegevoegd aan onze bestemmelingenlijst. Die lijst wordt uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wanneer u zich afmeldt voor deze service, worden uw gegevens van onze verzendlijst verwijderd.

Als u via een webformulier van deze website een bericht achter laat, dient u uw naam en e-mailadres op te geven voor de beantwoording van uw vraag. We nemen daarbij de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens in acht.

U kan deze website anoniem raadplegen. Wij verzamelen geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld.

Gebruik van cookies 
We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.

Copyright © 2016 Nextmove